Oudercommisie

Het Kleine Prinsje

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders/verzorgers. Wat houdt zoiets eigenlijk in? Wat doet deze commissie precies?

De oudercommissie vergadert gemiddeld eenmaal in de drie maanden. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan bod. De oudercommissie heeft adviesrecht op onder meer de volgende gebieden: het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de dienstverlening, de prijs van de kinderopvang en het bevorderen van de veiligheid van Het Kleine Prinsje.

De oudercommissie organiseert ook een aantal activiteiten, zoals het jaarfeest en de ouderavonden met een thema. De commissie bespreekt ideeën, suggesties en signalen van andere ouders/verzorgers en onderneemt indien nodig actie.

Wie zitten er momenteel in de oudercommissie?

Sinds kort hebben wij nieuwe leden van de oudercommissie. Zij stellen zich graag even aan jullie voor. Op de foto ziet u van links naar rechts: Ingrid, moeder van 3 kinderen waarvan Florianne naar Het Kleine Prinsje gaat. Joanne, moeder van Vera. Annemiek Moeder van Milou, Jesper, Jolien en Evi. Miranda, moeder van Sophie. Danielle, moeder van Isa en Sil. Mocht u vragen, adviezen of tips voor de oudercommissie hebben dan kunt u ze bereiken op

ochetkleineprinsje@outlook.com

Contact gegevens

Locatie de Kikker: Achlumerdijk 101, 8862 AL Harlingen
Locatie de Kroon: Groen van Prinstererstraat 2, 8862 BV Harlingen
0517 769 037
info@hetkleineprinsje.nl
bt_bb_section_top_section_coverage_image