KLACHTEN

Het Kleine Prinsje

Wij doen altijd ons uiterste best, maar het kan gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Als u ontevreden bent, kunt u ons dit persoonlijk laten weten. De persoonlijke benadering heeft onze voorkeur. Dat praat veruit het makkelijkst. Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden. Als een gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de eigenares van Het Kleine Prinsje: Anja Prins. Beleidsmatige en financiële klachten worden ook door haar behandeld.

Is er van uw kant sprake van een formele klacht die u graag extern wilt neerleggen, dan kunt u zich natuurlijk ook direct tot de Geschillencommissie Kinderopvang wenden om het probleem op te lossen. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Deze commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Contact gegevens

Locatie de Kikker: Achlumerdijk 101, 8862 AL Harlingen
Locatie de Kroon: Groen van Prinstererstraat 2, 8862 BV Harlingen
0517 769 037
info@hetkleineprinsje.nl
bt_bb_section_top_section_coverage_image