DOELSTELLING

Het Kleine Prinsje

Doelstelling

* Bieden van emotionele veiligheid.

Wij werken met vaste juffen op de groepen. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Iedereen is uniek!

* Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.

Samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

* Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.

Weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit.

* Overdracht van waarden en normen.

Luisteren naar elkaar, geven en nemen, respect voor elkaar.

Bij kinderdagverblijf Het Kleine Prinsje draait alles om spelen en samen plezier maken. Het uitgangspunt hierbij is verantwoorde kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin kinderen zich spelenderwijs op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelt. De leidsters spelen hierin een grote rol en zullen er alles aan doen om de kleintjes zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Het is van groot belang om samen met de ouders een goede band op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van de ouders voorop staan.

Wij zijn er van overtuigd dat via onze handpop Puk wij veel kunnen bereiken bij de kinderen. Onze uitgangspunten hierin zijn;

1) Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen. De handpop Puk is het speelkameraadje van de kinderen die van alles meemaakt. Puk doet mee aan alle activiteiten en heeft een eigen stoeltje en een eigen bed.

2) De belevenissen van Puk zijn heel herkenbaar: Puk is verkouden of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden.

3) Het programma bestaat uit verschillende thema’s en bijpassende activiteiten die passen van de dagstructuur in het kinderdagverblijf en veel mogelijkheden bieden voor interactie. Want zo leren kinderen. Met Puk wordt gewerkt aan taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en ontluikende rekenvaardigheden Daarnaast vinden wij communicatie met de ouders van groot belang. Deze zal bij Uk & Puk behalve dagelijks en informeel, ook formeel georganiseerd worden door middel van oudercommissies en -bijeenkomsten.

Onze pedagogisch medewerkers zijn professioneel, goed geschoold en ervaren, maar vooral geselecteerd op persoonlijkheid. Liefde voor kinderen en het werk en een goede onderlinge verhoudingen tussen collega’s zijn voorwaarde voor een prettige sfeer op de groep. Tenslotte is de veilige omgeving een zeer belangrijke factor binnen onze kinderopvang.

Contact gegevens

Locatie de Kikker: Achlumerdijk 101, 8862 AL Harlingen
Locatie de Kroon: Groen van Prinstererstraat 2, 8862 BV Harlingen
0517 769 037
info@hetkleineprinsje.nl
bt_bb_section_top_section_coverage_image